Members

SHAKTISHALI MAHILA SANGTHAN SAMITI

Shraddha Jadon

President

Ravi Goyal

Secretary

Pooja Sharma

Vice-president

Namrata Jadon

Treasurer

Pinky Chauhan

Member

Kamlesh Kushwah

Joint secretary

Meena Kushwah

Member